Vídeos

Vídeo PROJECTE LIFE FUTUR AGRARI

FUTUR AGRARI és un projecte cofinançat pel Programa Life+ de la Unió Europea, que té per objectiu posar en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i designades com a zones vulnerables.

Els resultats obtinguts contribuiran a minimitzar els continguts elevats de nutrients en els sòls agrícoles buscant la compatibilitat amb el desenvolupament de l'activitat agrària i forestal.

RESUM projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Breu descripció de la finalitat i les accions del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Reducció en origen i tractament dejeccions ramaderes

Breu descripció de les accions de reducció en origen i tractament dels purins per a reduir la generació de purins en granges de producció porcina de projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Optimització de la fertilització

Breu descripció de les accions sobre la optimització de la fertilització i la valorització dels purins com a fertilitzant del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Extracció de nutrients excedentaris

Breu descripció de les accions sobre extracció de nutrients excedentaris per a millorar la qualitat dels sòls agrícoles del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI