LIFE

Programa LIFE

El Programa LIFE de la Unió Europea és el principal instrument financer de suport, actualització i desenvolupament de la política i les normatives comunitàries en matèria de medi ambient, en particular en referència a la integració del medi ambient en les altres polítiques i al desenvolupament sostenible a la Comunitat Europea, i també a l’exploració de noves solucions als problemes ambientals de dimensió comunitària mitjançant projectes demostratius.

El programa LIFE va començar l’any 1992 i s’ha desenvolupat en tres fases: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999) i LIFE III (2000-2006). Durant aquest període, LIFE ha cofinançat uns 3.104 projectes en tota la UE i ha contribuït amb aproximadament 2,2 bilions d’euros a la protecció del medi ambient. La fase corresponent a aquest projecte del programa LIFE+ s’estén al període 2007-2013 i compta amb un pressupost de 2.143 bilions d’euros.

Àmbits temàtics del programa LIFE+:

  • LIFE+ Natura i Biodiversitat (directives Aus / Hàbitats i Comunicació “Aturar la pèrdua de biodiversitat i més enllà”).
  • LIFE+ Política i Governança Mediambientals.
  • LIFE+ Informació i Comunicació.

La fase actual del programa LIFE (2014-2020) compta amb un pressupost de 3,4 bilions d’euros i tracta tres àrees prioritàries: Eficiència dels recursos mediambientals, Naturalesa i biodiversitat i Informació i governança ambiental. Contribuirà al desenvolupament sostenible i l’assoliment dels objectius i metes de l’Estratègia Europa 2020, el 7è Programa d’acció ambiental, i d’altres estratègies i plans rellevants en matèria mediambiental i climàtica.

 

http://ec.europa.eu/environment/life/