LAYMAN

Informe LAYMAN

Document que recull un resum del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI executat durant el període 2014- 2018 amb la finalitat de promoure actuacions per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització dels cultius a Catalunya.