Jornada Algerri 04/09/2014

1a ponència - Sr. Carlos Ortiz

PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE LIFE 

2a ponència - Sra. Gemma Murillo

QUÈ APORTA EL MEU FERTILITZANT ORGÀNIC?

3a ponència - Sra. Gemma Murillo

QUINA RIQUESA TÉ EL MEU PURÍ?