Gimenells 08/04/2016

1a Ponència / Resultats tretze anys d'assaig en fertilització nitrogenada

Sr. Jaume Lloveras i Sr. Elias Martínez, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida

2a Ponència / Utilització de la teledetecció en la fertilització del panís

Sr. Ángel Maresma i Sr. Jose Antonio Martínez Casasnovas, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida.

3a Ponència / Aspectes normatius en la fertilització dels cultius

Sra. Josefina Costa. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, DARP.

4a Ponència / Economia de la fertilització orgànica - mineral

Sra. Elena Puigpinós, Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DARP

5a Ponència / Ús de nova maquinària d’aplicació (mànegues, conductímetre...)

Sr. Carlos Ortiz, director del projecte LIFE+ Futur Agrari, DARP