Fitxes tècniques

Fitxa tècnica B1 - núm. 2

Gestió de l'alimentació

Fitxa tècnica B1 - núm. 1

Gestió de l'aigua

Fitxa tècnica B3 - núm. 1

Millora de la fertilització

Fitxa tècnica B2 - núm. 1

Tractaments en origen

Fitxa tècnica B3 - núm. 3

FertiNext

Fitxa tècnica B3 - núm. 2

Diagnosi inicial

Fitxa tècnica B4 - núm. 1

Ús de teledetecció en fertilització

Fitxa tècnica B3 - núm. 4

Assessorament

Fitxa tècnica B5 - núm. 2

Optimització de l'aplicació de purí a camp

Fitxa tècnica B5 - núm. 1

Optimització de l'aplicació de purí a camp

Fitxa tècnica B6 - núm. 1

Cultius captadors de nitrogen

Fitxa tècnica B5 - núm. 3

Optimització de l'aplicació de purí a camp

Fitxa tècnica B8 - núm. 1

Filtres riparis

Fitxa tècnica B7 - núm. 1

Sistemes agroforestals

Fitxa tècnica C2 - núm. 1

Anàlisi cicle de vida