Euro News

La teva opinió compta

Enquesta als usuaris de la pàgina web del programa LIFE

Aquesta enquesta ajudarà a redissenyar i millorar la pàgina web actual. Estarà oberta durant dos mesos fins el 7 de juny.

Podeu accedir a l'enquesta aquí.