DOCUMENTS

Dossier Tècnic núm. 99 (2019)

Els sistemes agroforestals

Casos d'estudi: Sistemes agroforestals moderns pilot a Catalunya

Mesura ràpida de nutrients

Mesura ràpida de nutrients mitjançant conductivitat

Taules que relacionen el contingut dels principals nutrients amb la conductivitat elèctrica i que es poden adaptar en diferents equips conductímetres.

Enllaç a les taules

Caracterització de subproductes orgànics

Contingut de nutrients de dejeccions ramaderes tractades

Taula orientativa del contingut dels principals nutrients de diferents tipus de dejeccions ramaderes tractades, com ara la fracció líquida i sòlida de purí porcí, el compost de fems de boví, el digerit de purí porcí o l'efluent líquid de purí porcí.

Enllaç a la taula

Guia tractament de dejeccions ramaderes

Nova Guia de les tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya

Guia oberta i dinàmica que ofereix informació clara i detallada sobre les tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes consolidades al nostre territori.

1a edició: Desembre de 2020

Enllaç a la guia