Comunicats

29/09/2017 JORNADA FINAL

 

15-16/06/2017 Segona trobada grup d'experts

14/07/2016 - Reunió Grup de Treball SECF

21/01/2016 - Anàlisi del cicle de vida

05/10/2015 - Acord de col·laboració amb Life Irrigation Expert Simulator

03/10/2014 - Primeres proves de millora de les dietes en porcí d'engreix

04/09/2014 - Jornada a Algerri per conèixer la riquesa del purins

28/07/2014 - Cultius captadors de nitrogen per extreure nutrients

11/07/2014 - Presa d'imatges aèries Algerri-Balaguer

05/05/2014 - Caracterització de les explotacions porcines participants