CLOENDA a VIC 31/01/2018

Resultats projecte LIFE+

Document amb els resultats del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

1a ponència

L'ELECCIÓ DELS ABEURADORS EN GRANGES DE PORCÍ   Sr. Joan Parera. Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, DARP. 

2a ponència

LES DIETES EN L'ALIMENTACIÓ I EL NOU MÈTODE DEL BALANÇ EN EXPLOTACIONS PORCINES

Sr. Joaquim Soler. IRTA-Monells.

Sr. Joan Parera. Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, DARP

3a ponència

L'EFICIÈNCIA EN LA SEPARACIÓ MECÀNICA DELS PURINS

Sr. August Bonmatí. GIRO Unitat mixta IRTA-UPC

 

4a ponència

ADAPTACIÓ DELS CULTIUS CAPTADORS A CATALUNYA I EL SEU ÚS EN PLANTES DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA

Sr. Víctor Riau. GIRO Unitat mixta IRTA-UPC