C2 - Evolució / Resultats

Accció tècnica C2 Anàlisi del cicle de vida

Desenvolupament:

 

Futur Agrari, d'acord amb la metodologia proposada per la normativa ISO 14040, divideix l'ACV en quatre fases:

  • Objectius i abast de l'estudi.
  • Anàlisi de l'inventari.
  • Anàlisi de l'impacte.
  • Interpretació.

Fitxa tècnica C2 - núm. 1

Anàlisi del cicle de vida