B8 - Evolució / Resultats

Acció tècnica B8 Filtres riparis

Desenvolupament:

 

  • Diseny de la plantació.
  • Plantació dels filtres riparis.
  • Monitoratge anual.
  • Manteniment anual.

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B8

Extracció de nitrats dels sòls: buffers riparis