B7 - Evolució / Resultats

Acció tècnica B7 Sistemes agroforestals

Desenvolupament:

 

  • Disseny de les plantacions.
  • Plantació dels sistemes agroforestals.
  • Monitoratge anual.
  • Manteniment anual.

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B7

Extracció de nitrats dels sòls: sistemes agroforestals