B5 - Evolució / Resultats

B5 Fertilització òptima - desenvolupament:

 Maquinària per a aplicar purins 

Incrementar l’ús de maquinària i equipaments innovadors per a l’aplicació de purins és una de les tasques encomanades dins d’aquesta acció del projecte. Per tal d’assolir aquest objectiu, la primera actuació ha estat identificar per quins motius no s’utilitzen aquestes eines a la zona, la qual cosa ha comportat incorporar preguntes específiques sobre maquinària d’aplicació en les enquestes de l’acció B3. Un cop sabut això, es va posar en marxa un seguit d’actuacions per mirar d’apropar aquesta tecnologia a l’agricultor. Així, anualment s’organitzen conferències de sala i jornades demostratives amb sistemes de distribució de purins per tal de fer veure els avantatges de la utilització d’aquests nous equipaments.

Gestió agrícola dels purins 

Identificar i quantificar les actuacions relacionades amb la fertilització dels conreus en les explotacions agràries, i més especialment en aquelles de grans dimensions, ha de ser una prioritat per conèixer si gestionen adequadament allò que representa una de les majors despeses directes. Avui en dia existeixen diferents eines informàtiques que poden ajudar a conèixer aquestes dades, tot i que no totes elles són prou pràctiques per ser utilitzades en el dia a dia de les explotacions. En aquesta subacció es provarà més d’un software per millorar la logística de les activitats relacionades amb la fertilització. 

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B5

Optimització de l'aplicació de purí a camp mitjançant l'ús de les MTD

 

Fitxa tècnica B5 núm. 1

Optimització de l'aplicació de purí a camp

Fitxa tècnica B5 núm. 2

Optimització de l'aplicació de purí a camp

Fitxa tècnica B5 núm. 3

Optimització de l'aplicació de purí a camp