B1- Gestió aigua i alimentació

Acció tècnica B1

Minimització del nitrogen i altres elements (P/Cu/Zn) a granges de producció porcina. Gestió de l'aigua i l'alimentació.

 La reducció del volum de dejeccions en origen, és a dir, dins de la mateixa granja, és un punt molt important a considerar quan se'n vol millorar la gestió i minimitzar el cost associat. Això implica menys quantitat de purins per transportar i aplicar en sòls agrícoles.

Aquesta reducció es pot aconseguir per dues vies:

  • Amb una adequada gestió de l'aigua per evitar que les fosses s'omplin amb aigua que prové dels abeuradors, mitjançant l'ús d'abeuradors optimitzats. Per aquest motiu, un dels objectius d'aquesta acció és caracteritzar diferents tipologies d'abeuradors a nivell de laboratori.
  • Amb una adequada gestió de l'alimentació per evitar que els animals excretin els nutrients que duu en excés la seva alimentació mitjançant una dieta multifase adequada a les necessitats dels animals optimitzant els índexs productius i redueixi l'excreció de nitrogen, fòsfor, coure i zenc.

 Evolució / Resultats

Objectius B1 Gestió aigua i alimentació

  • Recopilar les millors pràctiques ramaderes en la gestió de l'aigua i alimentació.
  • Transferir coneixement i tecnologia per millorar la gestió de l'aigua i l'alimentació a les granges porcines per minimitzar els impactes ambientals i costos econòmics.
  • Demostrar l'estalvi en l'aprovisionament d'aigua i alimentació.
  • Demostrar l'estalvi en costos de gestió.
  • Elaborar una guia sobre la metodologia amb els resultats obtinguts.
  • Elaborar una guia que recopili els procediments i la millora de les instal·lacions per a l'òptima gestió en la reducció en origen de les dejeccions. 

Localització B1 - Gestió aigua i alimentació