Agenda

19/12/2017 ALFARRÀS

Novetats en agricultura de precisió

Es presentaran diferents sistemes pel control dels implements, la fertilització o el reg i es veuran de forma pràctica amb una demostració al camp.

01/12/2017 LLEIDA / ETSEA

Emisions atmosfèriques en sistemes agro-ramaders

Jornada que en una primera part presentarà el marc legal i els mètodes de càlcul per estimar les emissions, i en una segona part, els exemples concrets de mesura d'emissions en cultius extensius i en la gestió de les dejeccions ramaderes.

22 novembre GIRONA

Millora de la gestió del nitrogen a l'agroramaderia catalana

El projecte està arribant a la seva fi, per la qual cosa s’organitza aquesta jornada en què s’explicaran els resultats obtinguts durant aquest 4 anys transcorreguts. És una jornada adreçada especialment a agricultors, ramaders i tècnics per tal que siguin coneixedors de les millors tècniques existents i les puguin aplicar al seu dia a dia.

27 i 28 novembre / Països Baixos

13 i 14 novembre a Còrdoba

RED SIRENA

Uso de sensores para la estimación del estado nutricional de los cultivos

http://blogs.upm.es/sirena/inicio/

3 novembre 2017 / València

Tecnologías LIDAR para la evaluación de la estructura forestal

Més informació aquí.

3 octubre 2017 / Múrcia

XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección

Més informació aquí.

15 de setembre JORNADA FINAL PROJECTE

El projecte està arribant a la seva fi, per la qual cosa s’organitza aquesta jornada en què s’explicaran els resultats obtinguts durant aquest 4 anys transcorreguts. És una jornada adreçada especialment a agricultors, ramaders i tècnics per tal que siguin coneixedors de les millors tècniques existents i les puguin aplicar al seu dia a dia.

24-28 juny 2018, MONTREAL, Quebec, Canadà

14th International Conference on Precision Agriculture
24-27 June 2018 - Le Centre Sheraton - MONTREAL, Quebec, Canada

Més informació aquí

8 de juny de 2017

I+Drone

Santa Cruz de Tenerife

Jornada per a la difusió i desenvolupament d'aplicacions amb drones en l'àmbit de l'enginyeria i la ciència.

Més informació a la pàgina web http://www.aerpas.es