Accions

ACCIONS TÈCNIQUES

En aquest apartat podeu consultar els objectius, desenvolupament i resultats obtinguts a les accions que s'estan duent a terme.

 

 

        B1  Gestió de l'aigua i l'alimentació

 

 

        B2  Tecnologies de tractament

 

 

        B3  Eines informàtiques

 

 

        B4  Teledetecció

 

 

        B5  Fertilització òptima

 

 

        B6  Cultius captadors

 

 

        B7  Sistemes agroforestals

 

 

        B8  Filtres riparis

 

 

        C2  Anàlisi del cicle de vida