60a Fira Agrària de St. Miquel

1a ponència - Sr. Albert Piñol

La pràctica de la fertilització en cereals d'estiu

2a ponència - Sr. Miquel Aran

Criteris per avaluar la fertilitat i recomanacions d'adobatge

3a ponència - Sr. Pere Villar

Elaboració d'un pla de fertilització a escala de parcel·la

4a ponència - Sra. Paquita Santiveri / Sr. Jaume Lloveras

Recomanar fertilització nitrogenada en panís, a partir de més de 10 anys d'assaigs

5a ponència - Sr. Carles Mallol

Recomanacions de fertilització basades en el balanç de nutrients: Fertinext

6a ponència - Sr. Carlos Ortiz

La teledetecció per ajustar l'adobatge en el marc del projecte Life Futur Agrari