Events

Brussels 30 Aprhil 2019

EU LIFE Information and Networking Day

More information here.

Paris March 14, 2019

COMIFER Qualité de l'air et fertilisation: réduire les émissons d'ammoniac

More information here

Lugo March 27-28, 2019

Workshop REMEDIA

More information here

Lisboa May 7-8, 2019

17a Reunió Red del uso eficiente del nitrogeno en agricultura – RUENA 2019 

More information here

Zaragoza May 7-8, 2019

Jornadas Asociación interprofessional para el desarrollo agrario - AIDA 2019 

More information here

Dijon November 20-21, 2019

14èmes Rencontres COMIFER-GEMAS

More information here

Hasselt November 27-28, 2019

MANURERESOURCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2019

More information here

RAMIRAM 2019

International conference of the european cooperative research network on recycling of agricultural municipal, and industrial residuals in agriculture

More information here

Deltebre February 12, 209

XV Jornada tècnica de l'arròs

Program not yet available

Sant Martí de Riucorb January 29, 2019

El maneig de la vinya, l'olivera i l'ametller de secà en condicions de canvi climàtic

More information here