Workshop Algerri 04/09/2014

1st speech - Mr. Carlos Ortiz

PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE LIFE

2nd speech - Ms. Gemma Murillo

QUÈ APORTA EL MEU FERTILITZANT ORGÀNIC?

3th speech - Ms. Gemma Murillo

QUINA RIQUESA TÉ EL MEU PURÍ?